Uusimmat kuvat

Pennut

Yhteystiedot

YORKSHIRETERRIER CLUB OF FINLAND

clubmail@ycf.fi
www.ycf.fi

FI30 5789 4020 0332 94

Yorkshirenterrieri ja Toko

img_2278.jpgToko:lla voidaan tarkoittaa sekä koirien tottelevaisuuskokeita että tottelevaisuuskoulutusta. Arkitottelevaisuuden tulisi olla jokaisen koiran, myös yorkin, hallinnassa. Arkitottelevaisuutta voi harjoitella itsekseenkin, mutta koirakoulun tai – kerhon järjestämällä kurssilla saa asiantuntevaa ohjausta koiran kouluttamiseen. Kun arkitottelevaisuus on hallinnassa, voi koiran kanssa alkaa harrastaa myös muita lajeja.

Tottelevaisuuskoulutuksella tähdätään puhtaisiin ja varmoihin liikesuorituksiin. Tavoitteena on parantaa koiran ja omistajan välistä yhteistyötä. Koulutuksen tuloksia voi testata paitsi arkielämässä myös virallisissa ja epävirallisissa tottelevaisuuskokeissa. Tottelevaisuuskokeissa arvioidaan koiran kykyä suorittaa tietyt tehtävät ohjaajan merkeistä. Liikesarjat vaihtelevat luokkien mukaan. Tottelevaisuuskokeissa kilpaillaan neljässä eri luokassa. Nämä ovat alokas-, avoin-, voittaja- ja erikoisvoittajaluokka. Liikkeet pisteytetään viidestä kymmeneen tai liike voidaan hylätä kokonaan. Jokaisella osasuorituksella on myös oma kertoimensa, jolla tuomarin antamat pisteet kerrotaan. Kerroin ilmoittaa kunkin liikkeen painotuksen kokonaistuloksessa. Maksimipistemäärä on 200. Kolmella I-tuloksella alokasluokassa koira saavuttaa koulutustunnuksen TK1 ja siirtyy kilpailemaan ylempään luokkaan ja tavoittelemaan tunnusta TK2. Ennen virallisiin kisoihin osallistumista kisarutiineita kannattaa harjoitella epävirallisissa möllikisoissa, joissa liikkeet ovat usein helpotettuja eikä pisteytyskään ole niin ankara. Ohessa on lista alokasluokan liikkeistä kertoimineen.

Luoksepäästävyys                                                           kerroin 1

Paikalla makaaminen 2min                                               kerroin 3

Seuraaminen kytkettynä                                                   kerroin 2

Seuraaminen irti                                                               kerroin 4

Maahanmeno seuraamisen yhteydessä                              kerroin 2

Luoksetulo                                                                       kerroin 3

Seisominen seuraamisen yhteydessä                                 kerroin 2

Estehyppy                                                                        kerroin 2

Kokonaisvaikutus                                                              kerroin 1

Älykkäänä ja oppivaisena rotuna yorkshirenterrieri soveltuu hyvin Tokoon. Pienestä koosta ei tässä lajissa ole lainkaan haittaa. Toko ei aseta vaatimuksia koiran rodulle tai omistajan kunnolle. Siksi sitä voivatkin harrastaa ihan kaikki. Terhakka yorkshirenterrieri kaipaa aktiviteetteja ja älyllisiä haasteita. Toko tarjoaa tähän oivan mahdollisuuden. Sitä voi harjoitella kotioloissa ja puistoissa ilman sen kummempia välineitä. Oppimistulokset antavat onnistumisen iloa niin koiralle kuin omistajallekin. Lisäksi taidoista on todellista hyötyä arkielämässä. Tottelevainen koira on omistajansa ylpeys!

Teksti: Noora Veijalainen

Lähteet: Bielakiewicz: Pieni koiratemppukirja. Palukka, Toukoluoto, Heinonen, Maaniemi ja Verkkoniemi:Yorkshirenterrieri


TOKOa yorkin kanssa -TOKO harrastajaa haastattelemassa

TOKO-harrastaja Noora Veijalainen kertoo omien kokemuksiensa pohjalta koirien tottelevaisuusharrastuksesta. Laji on vetänyt puoleensa jo monia aktiivisia suomalaisia koirineen, mutta silti omaa terhakkaa rotuamme nähdään vain hyvin harvalti sen merkeissä. Nooran yorkkiystävä Pepe puolestaan on viihtynyt omistajansa kanssa tokoillen jo kolmen vuoden ajan. Uusien asioiden opettelu ei tuota terrierimäiselle yorkille ongelmia, sillä kipakasta luonteesta saattaa olla hyötyäkin. 

pepe.bmp1. Millainen laji TOKO on mielestäsi? Vaaditaanko sen harrastamiseen joitakin erityisiä taitoja, vai soveltuuko se kaikille koirille?

TOKO on mukava laji, sillä sitä voi harjoitella melkein missä vain, kotona, lenkillä, puistoissa jne. TOKO sopii kaikille koirille kokoon katsomatta. Koiralta vaaditaan halua työskennellä ohjaajan kanssa. Myös keskittymiskykyä tarvitaan, mutta se toki kasvaa harjoituksen myötä. Ohjaajalta sen sijaan tarvitaan lisäksi johdonmukaisuutta ja määrätietoisuutta. Liikkeitä hiotaan täsmälleen oikeanlaisiksi, siksi välillä vaaditaan myös pikkutarkkuutta. Mukavinta TOKO-harrastuksessa on
mielestäni se, että liikkeet ovat kussakin luokassa aina samat. Omaa kehitystään on siis helppo seurata.

2. Täytyykö tottelevaisuusharjoituksista kiinnostuneen tietää joitakin erityisiä sääntöjä? Mitä ne ovat?

Kisoissa on tarkat säännöt kunkin liikkeen suorittamiseen. Esimerkiksi kaksoiskäskyjä ei sallita, vaan niistä rokotetaan pisteitä. Kilpailemaan
aikovan kannattaa ottaa ajoissa selvää säännöistä, sillä niitä on
melkolailla. Kotioloissa harrastaminen ei sen sijaan kummempia sääntöjä
Vaadi. Silloin pääasia mielestäni on, että koiran saa tottelemaan.

3. Vaaditaanko TOKON harrastamiseen jo entuudestaan
perustottelevaisuutta, vai riittääkö kokemattomankin kokelaan rahkeet
lajiin?

Kyllä perustottelevaisuus vaaditaan ennen varsinaiseen TOKO:on
syventymiseen. Itse ajattelen TOKO:n olevan eräänlaista jatkoa
arkitottelevaisuudelle. Kyllähän kaikki harrastaminen lähtee siitä, että
koira on ohjaajansa hallinnassa.

4. Kerro omista kokemuksistasi TOKON parissa. Kuinka kauan olet
harrastanut sitä ja miten koirasi kokee tämän lajin?

Pepen kanssa ollaan nyt tokoiltu vajaa kolme vuotta. Menimme
arkitottelevaisuusharjoituksiin koirakouluun. Vähitellen, taitojen
karttuessa, tottelevaisuusharjoitukset syvenivät ihan oikeaksi
tokoiluksi. Chili seuraa Pepen tassunjälkiä tässä lajissa jo hyvää
vauhtia. Molemmat kioirani pitävät harrastuksesta. Niille se on mukavaa
yhteistä puuhaa omistajan kanssa, ei suinkaan mitään totista
treenaamista. Usein niiden ilmeestä näkee, miten tärkeäksi ne tuntevat
itsensä suorittaessaan jotakin tehtävää.

5. Millaisia hyötyjä tottelevaisuuskoulutuksesta voi olla koiran ja
ihmisen yhteistyön kannalta?

Tottelevaisuuskoulutus auttaa koiraa ja omistajaa lukemaan paremmin
toisiaan. Arki helpottuu, kun koira ja omistaja ymmärtävät toisiaan.
Minulle antaa myös tietynlaista turvallisuudentunnetta se, että tiedän
koirani olevan hallinnassa.

6. Kerro jotakin saavutuksistanne! Oletko käynyt esimerkiksi
kilpailemassa?

Suurimmalta saavutukselta tuntuu se, että olen päässyt tähän pisteeseen
Pepen kanssa. En olisi harrastusta aloittaessamme ikinä uskonut, että
Pepen keskittymiskyky riittää näin pitkälle. Viimeisen vuoden aikana
olemme käyneet useissa epävirallisissa tottelevaisuuskokeissa.
Vähitellen pisteemme ovat alkaneet parantua ja viimeksi voitimme oman
luokkamme. Mukavinta on kuitenkin seurata, kuinka omat pisteet ovat
kerta toisensa jälkeen parantuneet. Kilpailemme siis ennen muuta
itseämme vastaan.

7. Onko sinulla jokin erityinen muisto liittyen Tokoiluun?

Paljon hienoja ja hauskoja muistoja on jo ehtinyt kertyä. Kerran sattui
niin, että hyppyesteen alle oli laitettu matto, joka oli tietysti täynnä
mielenkiintoisia tuoksuja. Vaikka Pepe rakastaa hyppäämistä, vei matto
sillä kertaa kuitenkin voiton. Pepe ei saanut nenäänsä irti maton
tuoksuista ja niinpä hyppykehotukseni kaikuivat kuuroille korville.
Silloin, kun kotiinviemisiksi on tullut palkinnoksi joku lelu, on Pepe
kantanut sitä ylpeänä suussaan koko kotimatkan. Sitten sillä pitääkin
leikkiä koko loppupäivä ja esitellä mahdollisille vieraille.

8. Entäpä millainen "Tokoilija" Yorkshirenterrieri on mielestäsi?

Yorkkihan on aivan mahtava tokoilija! Se on älykäs ja oppivainen.
Pienikokoisella koiralla esimerkiksi vino perusasento (sivulla istuminen)
näkyy selvemmin kuin isommalla koiralla. Terrierin luonne antaa tietysti
vain mukavan lisähaasteen! Itse olen saanut kannustavaa kiitosta
muutamilta tuomareilta siitä, että harrastan tämän rodun kanssa.
Yorkkeja kun näkee tokokehässä valitettavan harvoin.

9. Itse pidän tärkeänä, että koiran kanssa puuhaillaan kaikenlaista. TOKO
on mukavaa yhteistä ajanvietettä koiran kanssa, mutta kaiken
treenaamisen ei suinkaan pidä olla totista puurtamista. Pidän myös
arvossaan sitä, että koiraa on koulutettu ja se on hallittavissa.
Sanotaan, että oppiva koira on onnellinen. Itse yhdyn tähän
lausahdukseen, joka mielestäni sopii myös kuvaamaan minun ja koirieni
asennoitumista TOKO-harrastukseen.
 
Teksti: Janina Laakkonen