Uusimmat kuvat

Pennut

Yhteystiedot

YORKSHIRETERRIER CLUB OF FINLAND

clubmail@ycf.fi
www.ycf.fi

FI30 5789 4020 0332 94

Kerhon toiminta

Yorkshireterrier Club of Finland on perustettu vuonna 2008 ja sen tarkoituksena on koiraharrastuksen kehittäminen ja ylläpitäminen yorkshirenterrieriä harrastavien jäsentensä ja rotua kasvattavien kennelien keskuudessa.

Pyrimme edistämään rotutietoutta sekä hyvää eläinsuojelulain mukaista koiranpitoa kasvattajien ja uusien koiranomistajien keskuudessa tiedottamalla ja toimimalla yhteistyössä eri koira-alan järjestöjen ja -yritysten kanssa.


Kerhomme tiedotus tapahtuu sähköisesti internetsivujen välityksellä, keskustelupalstan avulla sekä sähköposti- ja tekstiviestein.

Haluamme kannustaa jäseniämme aktiiviseen näyttely- ja kasvatustoimintaan, mutta tarjota koulutusta, ohjelmaa myös niille, joille riittää koiran perustottelevaisuus, terveys & hyvinvointi ja harrastamisen ilo.

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT MUKAAN TOIMINTAAMME!


Kerhon säännöt

YORKSHIRETERRIER CLUB OF FINLAND (YCF)                               


1 § Kerhon nimi ja kotipaikka
YCF:n kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko Suomi.


2 § Tarkoitus


YCF:n tarkoituksena on koirien paras mahdollinen hoito, hyvinvointi sekä aktiivinen koiraharrastuksen kehittäminen ja ylläpitäminen rodun parissa. Kerho tulee edistämään rotutietoutta sekä hyvää eläinsuojelulain mukaista koiranpitoa kasvattajien ja uusien koiranomistajien keskuudessa tiedottamalla ja toimimalla yhteistyössä eri instanssien kanssa.

Kerho kannustaa jäseniään aktiiviseen näyttely - ja kasvatustoimintaan ja järjestää mm. koulutuksia, näyttelyharjoituksia, turkinhoitopäiviä sekä muita tapahtumia jäsentensä iloksi ja ottaa vastaan ehdotuksia kaikkeen rotua kehittävään toimintaan.

Toimintansa tukemiseksi kerho voi hakea ja vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia, järjestää arpajaisia, varojen keräyksiä ja myyjäisiä. Tarvittaessa kerho hankkii tällaiseen toimintaan asianmukaiset luvat.

Kerhon tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa tai ansiota, vaan kaikki mahdolliset kertyvät varat käytetään jäsenten hyväksi tapahtumajärjestelyihin, kerhon nettisivujen ylläpitoon tai muuhun työhön rodun edistämiseksi, rodun hyväksi tai eläinsuojelutyöhön.


3 § Jäsenyys


Kerhossa on varsinaisia jäseniä, kasvattajajäseniä, harrastajajäseniä ja kunniajäseniä. Äänioikeus kerhossa on vain kerhon varsinaisilla jäsenillä. Varsinaiset jäsenet muodostavat kerhon päättävän elimen, johtokunnan. Kerhon harrastajajäseneksi pääsee maksamalla kerhon jäsenmaksun.

Kunniajäseneksi voi kerhon kokous johtokunnan esityksestä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt kerhon toimintaa.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, mikäli jäsen kerhon johtokunnan huomautuksesta huolimatta toimii esimerkiksi kerhon tarkoitusperiä vastaan. Eläinsuojelulain tai muun rikoslain säännöksen vastaisesti toiminut harrastaja kasvattaja  tai- varsinainen jäsen voidaan erottaa kerhosta ilman huomautusta johtokunnan päätöksellä. 


4 § Johtokunta


Kerhon päättävänä elimenä toimii kerhon johtokunta. Johtokunta valitsee kerhon toimihenkilöt ja yhteyshenkilöt. Johtokunta valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan rahastonhoitajan sekä päättää kerhon muusta työnjaosta.


5 § Nimen kirjoittaminen


Juoksevissa käytännön asioissa kaikkilla johtokunnan jäsenillä on nimenkirjoitusoikeus. Kerhon tilinkäyttöoikeus on johtokunnan nimeämillä henkilöillä.


6 § Tilikausi


Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain.


7 § Kerhon kokoukset


Johtokunta kokoontuu tarvittaessa ja kokouksia pidetään tarpeen mukaan joko ennakolta sovitulla tai johtokunnan määräämällä ajalla. Kokouksissa käsitellään mm johtokunnan päättämät asiat sekä asiat, jotka katsotaan kulloinkin ajankohtaisiksi. 
 
8 § Sääntöjen muuttaminen


Kerhon sääntöjä voidaan muuttaa tarvittaessa johtokunnan päätöksellä.


9 § Kerhon purkaminen

Kerhon purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi kokouksessa ja lopettaa johtokunnan päätöksellä.


Tämän sääntökirjan on allekirjoittanut YCF:n johtokunnan jäsenet 11.9.2008
 
Tuulikki Helin 
Tiina Hellgrèn 
Pirjo Laakkonen
Kaija Toivanen 
Tuija Aronen
Marja Järvi
Sanna Kaukonen